Gezondheid

Gezondheid is samen met het karakter de basis van onze fokkerij. Gezondheid is een breed begrip. Voor ons bestaat dit uit twee onderdelen: het milieu van de hond (dingen die van buitenaf op de hond inwerken) en de hond zelf. Deze twee onderdelen werken we hieronder nader uit.

Voeding

Bij het milieu denk je al snel aan de natuur, zure regen, ozongat. Maar het milieu is letterlijk ook de omstandigheden waarin je leeft en voeding speelt daarin een hele grote rol. Daarom hebben wij heel bewust gekozen voor rauwe voeding. Op onze pagina over voeding kan je daar meer over lezen

Titeren/vaccinatie

Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat overvaccinatie tot gezondheidsschade heeft geleid bij huisdieren. Gelukkig ontwikkelt de wetenschap zich steeds verder en inmiddels is het mogelijk om door middel van een titerbepaling het juiste moment van vaccinatie te bepalen voor de drie zogenaamde ‘ core’- vaccinaties: Distemper, Hepatitis en Parvo. De titerbepaling wordt uitgevoerd door de dierenarts en in samenspraak met de dierenarts wordt gekeken of vaccinatie gewenst is en zo ja, waarvoor. Drie weken na een vaccinatie wordt opnieuw een titerbepaling gedaan om te bepalen of de vaccinatie het gewenste effect heeft gehad op het immuunsysteem van de hond.

De gezondheid van het ras

De Cairn Terrier is een rashond en dit betekent dat sinds lange tijd het stamboek gesloten is. Er worden geen nieuwe honden meer aan de populatie toegevoegd en dit betekent ook dat er geen nieuw genetisch materiaal meer bij komt. Alle hedendaagse honden stammen af van de honden die op het moment van sluiten in het stamboek waren ingeschreven. Nu waren er de voorgaande eeuw geen DNA-testen en het is zeer waarschijnlijk dat er wel eens pups geboren zijn die andere ouders hadden dan op hun papieren vermeld stonden. Vanuit het oogpunt van gezondheid zijn de DNA-testen een goede ontwikkeling, maar tegelijk ook een beperking. We weten nu zeker wie de ouders van een pup zijn, mocht er op enig moment ergens in de familie een vervelende aandoening opduiken. Het nadeel is dat er niet meer gesjoemeld kan worden, waardoor er zeker geen nieuw genetisch materiaal meer kan worden toegevoegd.

De Cairn Terrier is over het geheel genomen gelukkig nog steeds een sterk ras. Als fokkers proberen we ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft. Hieronder kun je meer informatie lezen over een aantal bekende aandoeningen binnen het ras.

Portosystemische shunt

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar de portosystemisch shunt (PSS) die helaas incidenteel nog voorkomt bij de Cairn Terrier. Voor meer informatie over deze aandoening verwijzen we graag door naar de website van de rasvereniging: https://www.nctc.nl/levershunt-portosystemische-shunt/

Alle onze pups worden voor het vertrek naar hun nieuwe baasjes volgens de voorschriften van de rasvereniging op PSS.

Patella Luxatie

Miranda’s eerste Cairn Terrier die in 2000 geboren werd, had helaas last van knieproblemen, veroorzaakt door Patella Luxatie. Helaas moest zij op de leeftijd van zeven maanden geopereerd worden aan haar ene knie en vervolgens zes maanden later ook aan de andere. Door de jaren heen leek dit geen incident te zijn en hoorden we steeds vaker dat dit binnen het ras een voorkomend probleem is. Daarom hebben wij ons hard gemaakt bij de rasvereniging om de Cairn Terriers te laten testen op knieproblemen die veroorzaakt worden door Patella Luxatie. Gelukkig is deze test inmiddels ook verplicht voor de Cairns die ingezet worden voor de fokkerij door fokkers van de Nederlandse Cairn Terrier Club.

Genetische aandoeningen

De gesloten populatie brengt met zich mee dat de kans op genetische aandoeningen met elke generatie toeneemt. Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid om DNA-onderzoek te doen bij honden. Voor sommige aandoeningen zijn zelfs ras-specifieke testen ontwikkeld. Dit betekent dat men voor een specifieke aandoening weet welke genen verantwoordelijk zijn in een bepaald ras. Ook is het mogelijk om de inteeltcoefficient van een hond te bepalen.

Als van beide ouderdieren het DNA-profiel bekend is, is het zelfs mogelijk om een inschatting te maken van de verwachte uitkomsten bij pups uit zo’n combinaitie. Dit is nog wel een klein beetje toekomstmuziek: technisch is het mogelijk maar nog lang niet alle fokkers zien het belang in van zulke testen. Er wordt nog veel gedaan op basis van statistische berekende inteeltcoefficient, waarbij men soms vergeet dat dit een kansberekening is die behoorlijk anders kan zijn van de werkelijkheid. We hebben goede hoop dat deze ontwikkelingen de komende jaren in een stroomversnelling terecht zullen komen en dat er steeds meer profielen van Cairn Terriers gemaakt zullen worden.

Er zijn een aantal aanbieders van genetische onderzoeken, met ieder hun voor- en nadelen. Na zorgvuldige afweging hebben wij ervoor gekozen onze dames te laten testen bij Embark.

Embark

Bij Embark wordt elke hond, ongeacht het ras, getest op alle testen die zij beschikbaar hebben. Op dit moment zijn dat er 191. Een aantal daarvan zijn geldig voor alle rassen, een aantal zijn er heel specifiek voor de Cairn Terrier. Op dit moment zijn dat er vijf :

  • Hemofilia B

  • Macrothrombocytopenia

  • Pyruvaat Kinase DeficiĆ«ntie

  • Ziekte van Krabbe

  • Craniomandibulaire Osteopathie (CMO)

Dit zijn in Nederland voor zover bekend zeer zeldzame aandoeningen, maar het is erg fijn voor ons als fokker om door middel van DNA-onderzoek zeker te weten dat onze hondjes niet aan deze aandoeningen lijden.

Ivy en Abby hebben hun eigen pagina op onze website en daarop is ook de link naar hun profiel bij Embark opgenomen. Embark is gevestigd in de Verenigde Staten en de website is dan ook in het Engels. Voor meer informatie over Embark klik op het logo

embark logo

Overig

Op de site van de rasvereniging is het volgende te lezen met betrekking tot gezondheid:

Binnen het ras komt een afwijking van het scharend gebit (ondervoor- en bovenoverbijtende gebit) voor. Daarnaast het missen van 1 of 2 testikels bij reuen, navelbreuken, liesbreukjes en knikstaarten. Een bij de Cairn bekende afwijking is de portosystemische shunt (ook wel levershunt genoemd). Het percentage shunts dat gevonden wordt ligt de laatste jaren stabiel op 0,4%. Inmiddels is vastgesteld welke genen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de levershunt. Atopie en huidproblemen komen met enige regelmaat voor. Een ontwikkelingsstoornis genaamd Ziekte van Calve Legg Perthes (waarbij de bloedtoevoer naar de heupkop gestoord wordt) komt sporadisch voor. Af en toe worden in de Nederlandse Cairn populatie nierproblemen gevonden, met name bij honden ouder dan 8 jaar. Heel sporadisch worden auto-immuun ziekten gemeld als Cushing en Ziekte van Addison. Als laatste kan ocular melanosis (pigment glaucoom) worden gemeld. Dit is een oogafwijking die bij oudere honden (vanaf 8 jaar) af en toe voorkomt en bij de Cairn Terrier een enkele maal per jaar gemeld wordt.

Zie ook: https://www.nctc.nl/de-cairn-terrier/gezondheid/

En ook op de website van het LICG staat meer informatie over de Cairn Terrier. Hoewel we ons niet echt herkennen in de informatie die daar verstrekt wordt, vinden we dat deze website niet mag onderbreken in de informatie over de gezondheid van de Cairn Terrier. De informatie vindt je hier: https://www.licg.nl/honden/cairn-terri%C3%ABr/#ziekten-en-erfelijke-aandoeningen.

Tot slot

Een hond is en blijft een levend wezen en dat is per definitie niet maakbaar. Gezondheid kunnen we als fokkers nooit garanderen. Wat we wel doen is proberen om zo gezond mogelijk te fokken en eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken, zodat de pups en hun baasjes zo lang mogelijk van elkaar kunnen genieten!